Sterktes en zwaktes


 

Sterktes en zwaktes

Net als bij vruchtwisseling hangen de sterke en zwakke punten van het systeem af van de keuze van de groenbedekker binnen het gehele systeem van het veld.

Door een weloverwogen keuze te maken kan de groenbedekker ondersteunend werken in een breed scala van ecosysteemdiensten:

  • plaagbestrijding 
  • verhoging van de organische stof in de bodem 
  • verbetering van de bodemkwaliteit 
  • verminderde erosie 
  • verbetering van de waterkwaliteit 

Meer gedetailleerde informatie hierover kan hier worden gevonden. 

Meer informatie over groenbedekkers als groene bemesting - economische en ecologische winsten in de rotatie (AHDB Granen en oliehoudende zaden) (Engels)

Houd wel rekening met het volgende:

  • Groenbedekkers kunnen eenjarig of meerjarig zijn. In het eerste geval sterft het gewas af in de winter. In het tweede geval moet de groenbedekker in het voorjaar worden vernietigd of ondergewerkt. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • In de melkveehouderij is het gebruikelijk om vóór de vernietiging in het voorjaar een snede van de groenbedekker te nemen. Op die manier haal je niet alleen organisch materiaal van het veld, maar ook een enorme hoeveelheid water. Dit kan een negatieve invloed hebben op de opbrengst van het hoofdgewas.