Beheer van houtkanten

Houtkanten zijn stroken dicht beplante bomen die zo worden beheerd dat ze een vorm van levende omheining vormen. Ze komen voor in allerlei vormen en maten en worden in vele delen van Europa algemeen gebruikt als perceelsgrenzen.

Goed beheerde haagkanten zijn aantrekkelijke landschapselementen, rijk aan wilde dieren en helpen om natuurlijke elementen in het landschap met elkaar te verbinden. Haagkanten hebben ook belangrijke voordelen voor de productiviteit van landbouwbedrijven, waaronder:

  • Het bieden van onderdak en voedsel aan insecten die fungeren als bestuivers van gewassen en als predatoren voor plagen;
  • Het bladafval en het maaisel van de haagkanten zorgen voor meer organisch materiaal in de aangrenzende grond en kunnen worden gebruikt als bodemverbeteraar;
  • Verminderen water- en winderosie en voorkomen het verlies van bodem en voedingsstoffen;
  • Winning van houtspaanders voor energieproductie te winnen;
  • Schaduw en beschutting voor het vee.

Het juiste onderhoud en beheer van houtkanten is essentieel om de voordelen van hout-/haagkanten op een landbouwbedrijf te realiseren.

 

Interessante links:

Hagen, heggen en houtkanten - een praktische gids (Regionaal Landschap Rivierenland, Nederlands)

Rapport over de bevordering van nuttige organismen voor plaagbestrijding en bestuiving in open teelten. (Nederlands)