Beheer

Herinzaaien

Zie 'Sowing'

Onkruidbeheer en maaien

In het jaar van inzaai kan onkruid voorkomen en sommige landbouwers hebben een hekel aan het ruige karakter van de vegetatie in het algemeen in vergelijking met akkers met akkerbouwgewassen. Om deze redenen worden de bloemstroken soms gemaaid terwijl ze nog bloeien en hulpbronnen voor doelinsecten bieden. 

Idealiter wordt slechts één keer per jaar gemaaid, aan het einde van het groeiseizoen (september).

In het Nederlandse rapport 'FAB en akkerranden' (Nederlands) vind je meer informatie terug over het beheer van akker- en bloemenranden.