Beheer

Onkruidbeheer en maaien

Onkruidbeheersing is het meest voorkomende probleem dat aangepakt moet worden en staat of valt vaak met goed zaaien. Ook de voorgeschiedenis van het perceel heeft uiteraard een grote invloed.

  • Een mogelijke oplossing is om het onkruid lokaal chemisch te bestrijden, maar deze methode is uiteraard beter te vermijden.
  • Een tweede oplossing is om de rand te maaien. Eind juni is hier vaak een goede periode voor, wanneer het onkruid (bv. melganzenvoet) hoger staat dan de bloemen. Na een drietal weken zal er terug bloei zijn en zal het onkruid kleiner blijven dan de bloemen. Dit maaien kan je eventueel gefaseerd doen, zodat er wel steeds een voedselaanbod blijft voor bestuivers en nuttigen. Zo kan je de ene helft bv. half juni maaien en de andere helft eind juni.

Daarnaast moeten meerjarige randen ook jaarlijks gemaaid worden met afvoer. Dit is nodig om licht te krijgen tot onderaan, zodat de zaden opnieuw kunnen kiemen. Maaien kan je doen in het najaar na de laatste bloei, doorgaans vanaf eind september. Je kan er echter ook voor kiezen om te wachten tot februari, zodat de rand fungeren als schuilplaats voor wild en overwinteringsplaats voor insecten. Maaien doe je best niet te diep (zo’n 0,2 meter boven het maaiveld), zodat het rozet van de plant intact blijft.

In het Nederlandse rapport 'FAB en akkerranden' (Nederlands) vind je meer informatie terug over het beheer van akker- en bloemenranden.