Artikel - Akkerbouwer Van der Spelt: 'Nog veel onderzoek nodig naar natuurvriendelijkere landbouw'

Artikels

'Je mag als akkerbouwer best wel wat doen voor de natuur', vertelt de Brabantse Van der Spelt aan de keukentafel. 'Want ik snap dat er schaalvergroting is, dat wil de markt nu eenmaal, en dat die invloed heeft op de soortenrijkdom. Het ene beestje neemt toe, andere beestjes nemen af.'

De akkerbouwer wil de verantwoordelijkheid nemen om zelf mee te onderzoeken wat mogelijk is. 'Je kunt geen 'nee' zeggen zonder te onderzoeken of het wel of niet kan.' Daarom neemt hij deel aan FABulous Farmers.

Hoe hij dit ervaart kan je nalezen in het artikel dat verscheen in Nieuwe Oogst. (Nederlands)