Wat is FAB?

FAB of Functionele AgroBiodiversiteit zijn die elementen van de biodiversiteit zoals nuttige insecten, planten of bomen en bodemleven zoals regenwormen die ecosysteemdiensten leveren aan landbouwers. Een FAB-maatregel is een actie die op of rond een landbouwperceel wordt ondernomen om de Functionele AgroBiodiversiteit te verbeteren. FAB-maatregelen zijn dus gerichte biodiversiteitsmaatregelen die op en rond een veld worden genomen om de bestuiving, de plaagbestrijding en de bodem- en waterkwaliteit op landbouwgrond te verbeteren.

FABulous Farmers richt zich op 10 FAB-maatregelen:

  • Nietkerende bodembewerking
  • Vruchtwisseling
  • Mengteelten
  • Groenbedekkers/vanggewassen
  • Inbreng van organisch materiaal
  • Mestkwaliteit
  • Agroforestry of Bosbouw
  • Beheer van houtkanten
  • Randenbeheer
  • FABondersteunende maatregel: gebruik van fysische en biologische gewasbescherming

 Het project is actief in 14 pilootgebieden in 6 landen (BE, NL, LUX, FR, UK en DE). 

Informatie over FAB-maatregelen, waaronder masterclasses en video's, is voor landbouwers gemakkelijk toegankelijk via deze website in 4 talen.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over FAB en de 10 FAB-maatregelen, zie deze video's.