Groenbedekkers / Vanggewassen

Het doel van een groenbedekker is om de bodem tussen twee teelten in te bedekken, zodat er minder afspoeling kan plaatsvinden en er zodoende minder organische stof verloren gaat. Wanneer de groenbedekker wordt ingewerkt, zorgt deze voor een aanlevering van organisch materiaal in de bodem. Bijkomend kan de groenbedekker stikstof en andere nutriënten uit de bodem halen, waardoor deze niet uitspoelen. In dat geval spreken we van een vanggewas. Groenbedekkers kunnen ook worden begraasd door vee op het bedrijf, dat zo in de winter een bron van voedsel vormt en het groenbedekker in mest omzet.

Groenbedekkers kunnen op verschillende momenten worden ingezaaid. Zaai na de hoofdteelt is de meest gekende vorm. Bij late oogst geeft dit echter een beperkte keuze in soorten en een hoe later gezaaid, hoe slechter de ontwikkeling van de groenbedekker. Daarom kan ook de keuze worden gemaakt om een groenbedekker in de teelt te zaaien (bv. gras tussen mais). Deze groenbedekker kan samen met of na de hoofdteelt gezaaid worden. Voordeel hierbij is dat de groei van de groenbedekker reeds vroeger gestart is, waardoor deze beter tot ontwikkeling komt. Daarbij geeft de groenbedekker een bescherming aan de bodem tijdens de oogst van de hoofdteelt.

 

Interessante links met algemene informatie over groenbedekkers: