Landbouwers verhogen de efficiëntie van natuurlijke hulpbronnen met behulp van Functionele AgroBiodiversiteit

Met behulp van dit project willen we landbouwers minder afhankelijk maken van externe input door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen.

Geplande activiteiten

Om vertrouwd te worden met de mogelijkheden van FAB-maatregelen, bieden we een reeks van activiteiten aan die je hier wegwijs in kunnen maken: informatieavonden, demonstratiemomenten, netwerksessies waarin ervaringen worden gedeeld…

Carbon farming - webinar

Door de zero-carbon-doelstellingen, mogelijke toekomstige betalingen voor publieke goederen en privébedrijven die hun milieuimpact evalueren, zijn landbouwers in een unieke positie om koolstof op te slaan, uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de bodem te verbeteren. In deze webinar discussiëren adviseurs van Soil Association en Farm Carbon Cutting Toolkit hoe landbouwers vergoed kunnen worden voor deze acties.

Meer over de FAB-maatregelen