Landbouwers verhogen de efficiëntie van natuurlijke hulpbronnen met behulp van Functionele AgroBiodiversiteit

Met behulp van dit project willen we landbouwers minder afhankelijk maken van externe input door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen.

Geplande activiteiten

Om vertrouwd te worden met de mogelijkheden van FAB-maatregelen, bieden we een reeks van activiteiten aan die je hier wegwijs in kunnen maken: informatieavonden, demonstratiemomenten, netwerksessies waarin ervaringen worden gedeeld…

Alles begint met goede, eerlijke mest!

Een belangrijk onderdeel van mest is de organische stof. Dit geeft niet enkel voeding aan je teelt, maar ook aan je bodemleven! Hier kan je zien hoe dit gebeurt op Wimpole (UK) door National Trust.

Meer over de FAB-maatregelen