Landbouwers verhogen de efficiëntie van natuurlijke hulpbronnen met behulp van Functionele AgroBiodiversiteit

Met behulp van dit project willen we landbouwers minder afhankelijk maken van externe input door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen.

Geplande activiteiten

Om vertrouwd te worden met de mogelijkheden van FAB-maatregelen, bieden we een reeks van activiteiten aan die je hier wegwijs in kunnen maken: informatieavonden, demonstratiemomenten, netwerksessies waarin ervaringen worden gedeeld…

Kruidenrijk grasland - Virtuele velddagen

Kruidenrijk grasland is aantrekkelijk voor nuttige insecten, maar zorgt door zijn variaties in het wortelstelsel ook voor een uitgebreider bodemleven. Een smakelijke weide die beter weerstand kan bieden tegen de droogte is het gevolg. In deze webinar van Soil Association (2 delen) krijg je tips over de soorten die best passen in kruidenrijk grasland, de inzaai, bodemgezondheid, begrazing en inkuiling.

Meer over de FAB-maatregelen